Favourites

--::Pages

posted on 02 Sep 2008 19:00 by snake

ในหน้า “Page” นี้จะมีวิธีการใช้เหมือนกับ entries (ในหัวข้อ manage) ทุกอย่างครับ

เพียงแต่ว่าจะแยกข้อมูลออกจากกันแค่นั้นเองครับ

เพราะงั้นผมขออนุญาตไม่อธิบายนะครับ

หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมให้ไปดูวิธีใช้ที่หัวข้อ “manage” นะครับ วิธีการใช้เหมือนกันเลย